Thanh đòn tạ

 • Thanh đòn tạ XL2010 - Hợp kim thép mạ Crom cao cấp - Đường kính 25mm với 8 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 450kg ...

  Thanh đòn tạ XL2010 - Nữ

  Mã SP: XL2010

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HL2012 - Nữ - Hợp kim thép cao cấp - Đường kính 25mm với 4 bạc đạn - Phần tay cầm màu đen được xử lí chống Oxy hoá, phần gắn tạ được ...

  Thanh đòn tạ HL2012 - Nữ

  Mã SP: HL2012

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ đen WL2201 - Hợp kim thép kẽm đen - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 450kg tạ Xem ...

  Thanh đòn tạ đen WL2201

  Mã SP: WL2201

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ B22 - Cấu tạo: hợp kim thép mạ Crom  - Đường kính 28mm với 2 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm: + Chiều dài: 2m2  + Trọng lượng thanh ...

  Thanh đòn tạ B22

  Mã SP: B22

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ PL2202 - Hợp kim thép Econo - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Phần tay cầm màu đen, phần gắn tạ được mạ Crom - Chi tiết sản ...

  Thanh đòn tạ PL2202

  Mã SP: PL2202

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ WL2010 - Hợp kim thép mạ Crom - Đường kính 25mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 260kg tạ Xem thêm ...

  Thanh đòn tạ WL2010 - Nữ

  Mã SP: WL2010

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HL2203 - Hợp kim thép mạ Crom cao cấp - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 680kg ...

  Thanh đòn tạ HL2203

  Mã SP: HL2203

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HL2204 - Hợp kim thép sơn tĩnh điện cao cấp - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 680kg ...

  Thanh đòn tạ HL2204

  Mã SP: HL2204

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HL2010 - Hợp kim thép mạ Crom cao cấp - Đường kính 25mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 300kg ...

  Thanh đòn tạ HL2010

  Mã SP: HL2010

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ LB7201 - Cấu tạo: hợp kim nhôm cao cấp  - Đường kính 25mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm: + Chiều dài: 1m5 + Trọng lượng thanh ...

  Thanh đòn tạ LB7203

  Mã SP: LB7203

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ XL2203 - Hợp kim thép mạ Crom cao cấp - Đường kính 28mm với 8 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 890kg ...

  Thanh đòn tạ XL2203

  Mã SP: XL2203

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HL2200 - Hợp kim thép cao cấp mạ Crom - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 680kg ...

  Thanh đòn tạ HL 2200

  Mã SP: HL2200

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ XL2200 - Hợp kim thép mạ Chrom cao cấp - Đường kính 28mm với 8 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 890kg ...

  Thanh đòn tạ XL2200

  Mã SP: XL2200

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ B2486 - Cấu tạo: hợp kim thép mạ crom  - Đường kính 28mm với 2 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm: + Chiều dài: 1m8  + Trọng lượng thanh ...

  Thanh đòn tạ B2486

  Mã SP: B2486

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ WL2200 - Hợp kim thép mạ Crom - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 450kg tạ Xem thêm ...

  Thanh đòn tạ WL2200

  Mã SP: WL2200

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HB72 - Công dụng: bài tập Deadlift - Cấu tạo: hợp kim thép mạ Crom  - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm: + Chiều ...

  Thanh đòn tạ HB72

  Mã SP: HB72

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HB84 - Công dụng: bài tập Deadlift - Cấu tạo: hợp kim thép mạ Crom  - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm: + Chiều ...

  Thanh đòn tạ HB84

  Mã SP: HB84

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ B28T - Cấu tạo: hợp kim thép mạ Crom  - Đường kính 28mm với 2 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm: + Chiều dài: 1m5  + Trọng lượng thanh ...

  Thanh đòn tạ B28T

  Mã SP: B28T

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ B29 - Cấu tạo: hợp kim thép mạ Crom  - Đường kính 28mm với 2 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm: + Chiều dài: 86cm  + Trọng lượng thanh ...

  Thanh đòn tạ B29

  Mã SP: B29

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ B28 - Cấu tạo: hợp kim thép mạ Crom  - Đường kính 28mm với 2 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm: + Chiều dài: 1m5  + Trọng lượng thanh ...

  Thanh đòn tạ B28

  Mã SP: B28

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ LB7202 - Cấu tạo: hợp kim nhôm cao cấp. Phần thân có nhiều màu sắc để lựa chọn: hồng, vàng và trắng  - Đường kính 28mm với 4 bạc ...

  Thanh đòn tạ LB7202

  Mã SP: LB7202

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ LB7201 - Cấu tạo: hợp kim nhôm cao cấp  - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm: + Chiều dài: 1m8  + Trọng lượng thanh ...

  Thanh đòn tạ LB7201

  Mã SP: LB7201

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HL2015 - Nữ - Hợp kim thép kẽm đen phần thân, hai đầu mạ crome - Đường kính 25mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm  + Độ dài: ...

  Thanh đòn tạ HL2015 - Nữ

  Mã SP: HL2015

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HL2012 - Nữ - Hợp kim thép cao cấp - Đường kính 25mm với 8 bạc đạn - Phần tay cầm hợp kim kẽm đen, phần gắn tạ được mạ Crom - Chi ...

  Thanh đòn tạ XL2012 - Nữ

  Mã SP: XL2012

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ đen XL2011 - Hợp kim thép kẽm đen cao cấp - Đường kính 25mm với 8 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 450kg ...

  Thanh đòn tạ XL2011 - Nữ

  Mã SP: Xl2011

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ XL2202 - Hợp kim thép cao cấp - Đường kính 28mm với 8 bạc đạn - Phần tay cầm hợp kim kẽm đen, phần gắn tạ được mạ Crom - Chi tiết ...

  Thanh đòn tạ XL2202

  Mã SP: XL2202

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ đen XL2201 - Hợp kim thép kẽm đen cao cấp - Đường kính 28mm với 8 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 890kg ...

  Thanh đòn tạ XL2201

  Mã SP: XL2201

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HL2012Z - Nữ - Hợp kim thép cao cấp - Đường kính 25mm với 4 bạc đạn - Phần tay cầm hợp kim kẽm màu đen , phần gắn tạ được mạ Crom - ...

  Thanh đòn tạ HL2012Z - Nữ

  Mã SP: HL2012Z

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ đen HL2011 - Hợp kim thép kẽm đen cao cấp - Đường kính 25mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 300kg ...

  Thanh đòn tạ HL2011 - Nữ

  Mã SP: HL2011

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ HL2202 - Hợp kim thép cao cấp - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Phần tay cầm hợp kim kẽm màu đen, phần gắn tạ được mạ Crom - Chi ...

  Thanh đòn tạ HL2202

  Mã SP: HL2202

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ đen HL2201 - Hợp kim thép kẽm đen cao cấp - Đường kính 28mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 680kg ...

  Thanh đòn tạ HL2201

  Mã SP: HL2201

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh đòn tạ đen WL2011 - Hợp kim thép kẽm đen - Đường kính 25mm với 4 bạc đạn - Chi tiết sản phẩm - Chịu được trọng lượng 260kg tạ Xem ...

  Thanh đòn tạ WL2011 - Nữ

  Mã SP: WL2011

  Liên hệ với chúng tôi

may chay bo