Phụ kiện Gym

 • - AB Rocket Twister thiết kế lò xo phía trước giúp bạn kéo lưng về phía trước nhẹ nhàng, và có thể ngả về phía sau một góc lý tưởng là 120 ...

  GHẾ TẬP BỤNG AB ROCKET TWISTER 201

  Mã SP: 201

  1,320,000VNĐ - 660,000VNĐ

 • Thanh kéo xô dài PB07 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su ở nhiều vị trí tay nắm giảm trơn trượt và tập nhiều động tác Xem thêm các loại ...

  Thanh kéo xô dài PB07

  Mã SP: PB07

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tập ngực PB01 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su chỗ tay nắm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tập ngực PB01

  Mã SP: PB01

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực và tay PB37 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su vị trí tay nắm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo ngực và tay PB37

  Mã SP: PB37

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tay sau PB36 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tay sau PB36

  Mã SP: PB36

  Liên hệ với chúng tôi

 • Dây thừng đơn tập tay PB35 - Chất liệu nilon, bện rất chắc chắn, bền, không đứt gãy Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Dây thừng đơn tập tay PB35

  Mã SP: PB35

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực và tay PB32 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su nhiều vị trí tay nắm giảm trơn trượt và tập nhiều động tác  Xem thêm các loại ...

  Thanh kéo ngực và tay PB32

  Mã SP: PB32

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực trước PB26 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt  Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo ngực trước PB26

  Mã SP: PB26

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tay sau PB24 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su vị trí tay nắm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tay sau PB24

  Mã SP: PB24

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực trước lớn PB23 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su vị trí tay nắm     Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo ngực trước lớn PB23

  Mã SP: PB23

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực trước PB20 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo ngực trước PB20

  Mã SP: PB20

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tay trước PB11 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tay trước PB11

  Mã SP: PB11

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tay trước PB34 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su vị trí tay nắm, chỉ có ở 2 đầu Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tay trước PB34

  Mã SP: PB34

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tay sau PB14 -Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tay sau PB14

  Mã SP: PB14

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài PB12 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giúp giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo xô dài PB12

  Mã SP: PB12

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tập vai PB10 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo xô ziczac PB10

  Mã SP: PB10

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài PB05 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Trơn, không có cao su vị trí tay cầm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo xô dài PB05

  Mã SP: PB05

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài B06 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Trơn, không có cao su vị trí tay nắm, chỉ có ở 2 đầu Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo xô dài PB06

  Mã SP: PB06

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tập ngực cong PB02 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su chỗ tay nắm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tập ngực cong PB02

  Mã SP: PB02

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài PB04 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su chỗ tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo xô dài PB04

  Mã SP: PB04

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài PB08 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su ở nhiều vị trí tay nắm giảm trơn trượt và tập được nhiều động tác Xem thêm các ...

  Thanh kéo xô dài PB08

  Mã SP: PB08

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tạp ngực cong PB09 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su nhiều vị trí tay nắm giảm trơn trượt và tập được nhiều động tác Xem thêm ...

  Thanh kéo tập ngực cong PB09

  Mã SP: PB09

  Liên hệ với chúng tôi

 • Dây thừng đôi tập tay sau PB15 - Chất liệu dây nilon, bện rất chắc chắn, bền, không đứt gãy Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Dây thừng đôi tập tay sau PB15

  Mã SP: PB15

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực và tay sau PB16 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su ở các vị trí tay nắm giảm trơn trượt và tập được nhiều động tác Xem thêm ...

  Thanh kéo ngực và tay sau PB16

  Mã SP: PB16

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo đơn tập tay trước PB17 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo đơn tập tay trước PB17

  Mã SP: PB17

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo đơn tập tay trước PB19 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su vị trí tay nắm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo đơn tập tay trước PB19

  Mã SP: PB19

  Liên hệ với chúng tôi

may chay bo