Phụ kiện Gym

 • Thanh kéo tập ngực PB01 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su chỗ tay nắm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tập ngực PB01

  Mã SP: PB01

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực và tay PB37 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su vị trí tay nắm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo ngực và tay PB37

  Mã SP: PB37

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tay sau PB36 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tay sau PB36

  Mã SP: PB36

  Liên hệ với chúng tôi

 • Dây thừng đơn tập tay PB35 - Chất liệu nilon, bện rất chắc chắn, bền, không đứt gãy Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Dây thừng đơn tập tay PB35

  Mã SP: PB35

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực và tay PB32 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su nhiều vị trí tay nắm giảm trơn trượt và tập nhiều động tác  Xem thêm các loại ...

  Thanh kéo ngực và tay PB32

  Mã SP: PB32

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực trước PB26 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt  Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo ngực trước PB26

  Mã SP: PB26

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tay sau PB24 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su vị trí tay nắm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tay sau PB24

  Mã SP: PB24

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực trước lớn PB23 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su vị trí tay nắm     Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo ngực trước lớn PB23

  Mã SP: PB23

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực trước PB20 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo ngực trước PB20

  Mã SP: PB20

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tay trước PB11 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tay trước PB11

  Mã SP: PB11

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tay trước PB34 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su vị trí tay nắm, chỉ có ở 2 đầu Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tay trước PB34

  Mã SP: PB34

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tay sau PB14 -Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tay sau PB14

  Mã SP: PB14

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài PB12 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giúp giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo xô dài PB12

  Mã SP: PB12

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tập vai PB10 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo xô ziczac PB10

  Mã SP: PB10

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài PB05 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Trơn, không có cao su vị trí tay cầm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo xô dài PB05

  Mã SP: PB05

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài B06 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Trơn, không có cao su vị trí tay nắm, chỉ có ở 2 đầu Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo xô dài PB06

  Mã SP: PB06

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tập ngực cong PB02 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su chỗ tay nắm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo tập ngực cong PB02

  Mã SP: PB02

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài PB04 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su chỗ tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo xô dài PB04

  Mã SP: PB04

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài PB07 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su ở nhiều vị trí tay nắm giảm trơn trượt và tập nhiều động tác Xem thêm các loại ...

  Thanh kéo xô dài PB07

  Mã SP: PB07

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo xô dài PB08 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su ở nhiều vị trí tay nắm giảm trơn trượt và tập được nhiều động tác Xem thêm các ...

  Thanh kéo xô dài PB08

  Mã SP: PB08

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo tạp ngực cong PB09 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su nhiều vị trí tay nắm giảm trơn trượt và tập được nhiều động tác Xem thêm ...

  Thanh kéo tập ngực cong PB09

  Mã SP: PB09

  Liên hệ với chúng tôi

 • Dây thừng đôi tập tay sau PB15 - Chất liệu dây nilon, bện rất chắc chắn, bền, không đứt gãy Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Dây thừng đôi tập tay sau PB15

  Mã SP: PB15

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo ngực và tay sau PB16 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su ở các vị trí tay nắm giảm trơn trượt và tập được nhiều động tác Xem thêm ...

  Thanh kéo ngực và tay sau PB16

  Mã SP: PB16

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo đơn tập tay trước PB17 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Có cao su vị trí tay nắm giảm trơn trượt Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo đơn tập tay trước PB17

  Mã SP: PB17

  Liên hệ với chúng tôi

 • Thanh kéo đơn tập tay trước PB19 - Chất liệu Inox, bền, không rỉ sét - Không có cao su vị trí tay nắm Xem thêm các loại phụ kiện khác tại đây

  Thanh kéo đơn tập tay trước PB19

  Mã SP: PB19

  Liên hệ với chúng tôi

may chay bo