Impulse

 • Máy tập đẩy ngực tạ khối Impulse IE9501 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập đẩy ngực Impulse IE9501

  Mã SP: IE9501

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập lưng tạ khối Impulse IE9532 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy tập lưng Impulse IE9532

  Mã SP: IE9532

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập xô ngắn, xô dài IF8102 Dòng máy tập 2 chức năng của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Phù hợp cho phòng ...

  Máy tập xô ngắn xô dài Impulse IF8102

  Mã SP: IF8102

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập banh, ép đùi tạ khối Impulse IT9308 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg ...

  Máy tập banh đùi ép đùi Impulse IT9308

  Mã SP: IT9308

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tay trước, xô ngắn tạ khối Impulse IT9302 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến ...

  Máy tập tay trước - xô ngắn Impulse IT9302

  Mã SP: IT9302

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đẩy vai, tay sau IF8112 Dòng máy tập 2 chức năng của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu ...

  Máy tập vai Impulse IF8112

  Mã SP: IF8112

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đạp đùi ngang IF8110 Dòng máy tập 2 chức năng của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Phù hợp cho phòng tập ...

  Máy tập đạp đùi ngang Impulse IF8110

  Mã SP: IF8110

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đẩy ngực tạ khối Impulse IT9301 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập đẩy ngực Impulse IT9301

  Mã SP: IT9301

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đẩy ngực IF8101 Dòng máy tập giá mềm của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Phù hợp cho phòng tập có ...

  Máy tập đẩy ngực cao cấp Impulse IF8101

  Mã SP: IF8101

  Liên hệ với chúng tôi

 • Tiếp nối sự thống trị của dòng sản phẩm IT93 Series tại thị trường Việt Nam. Dòng sản phẩm IT95 Series ra đời năm 2018 là sự cách tân một cách hoàn ...

  Máy đẩy ngực IT9501

  Mã SP: IT9501

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đẩy vai tạ khối Impulse IE9512 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập đẩy vai Impulse IE9512

  Mã SP: IE9512

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy ép ngực tạ khối Impulse IT9304 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy ép ngực tạ khối Impulse IT9304

  Mã SP: IT9304

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập ép ngực tạ khối Impulse IE9504 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập ép ngực Impulse IE9504

  Mã SP: IE9504

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập móc đùi sau tạ khối Impulse IT9321 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg ...

  Máy tập móc đùi sau Impulse IT9321

  Mã SP: IT9321

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập vai tạ khối Impulse IT9324 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy tập vai Impulse IT9324

  Mã SP: IT9324

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tay trước IF8103 Dòng máy tập giá mềm của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Phù hợp cho phòng tập có ...

  Máy tập tay trước Impulse IF8103

  Mã SP: IF8103

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tay trước tạ khối Impulse IT9323 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập tay trước Impulse IT9323

  Mã SP: IT9323

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tay trước, tay sau tạ khối Impulse IT9303 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 ...

  Máy tập tay trước - tay sau Impulse IT9303

  Mã SP: IT9303

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập xô dài tạ khối Impulse IT9322 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy tập xô ngắn xô dài Impulse IT9322

  Mã SP: IT9322

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đẩy vai tạ khối Impulse IT9312 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập đẩy vai Impulse IT9312

  Mã SP: IT9312

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đạp đùi ngang tạ khối Impulse IT9310 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg ...

  Máy tập đạp đùi ngang Impulse IT9310

  Mã SP: IT9310

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập gập bụng tạ khối Impulse IT9314 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập gập bụng Impulse IT9314

  Mã SP: IT9314

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập banh, ép ngực tạ khối Impulse IT9315 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg ...

  Máy tập banh ngực ép ngực Impulse IT9315

  Mã SP: IT9315

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập nhón bắp chuối tạ khối Impulse IT9316 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg ...

  Máy tập nhón bắp chuối Impulse IT9316

  Mã SP: IT9316

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tay sau tạ khối Impulse IT9317 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy tập tay sau Impulse IT9317

  Mã SP: IT9317

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập xô dài tạ khối Impulse IT9319 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy tập xô dài Impulse IT9319

  Mã SP: IT9319

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập kéo xô tạ khối Impulse IT9325 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy tập kéo xô Impulse IT9325

  Mã SP: IT9325

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập lưng bụng tạ khối Impulse IT9332 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập lưng Impulse IT9332

  Mã SP: IT9332

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đẩy ngực tạ khối Impulse IT9331 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập đẩy ngực Impulse IT9331

  Mã SP: IT9331

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tập đạp mông tạ khối Impulse IT9326 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg ...

  Máy đạp mông Impulse IT9326

  Mã SP: IT9326

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập móc đùi tạ khối Impulse IT9306 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập móc đùi Impulse IT9306

  Mã SP: IT9306

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đá đùi trước, móc đùi sau tạ khối Impulse IT9307 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm ...

  Máy tập đá đùi trước - móc đùi sau Impulse IT9307

  Mã SP: IT9307

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đá đùi tạ khối Impulse IT9305 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập đá đùi Impulse IT9305

  Mã SP: IT9305

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đá hông tạ khối Impulse IT9309 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập đá hông Impulse IT9309

  Mã SP: IT9309

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập hít xà, đá bụng IF8120 Dòng máy tập 2 chức năng của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu ...

  Máy tập hít xà trợ lực Impulse IF8120

  Mã SP: IF8120

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập móc đùi sau tạ khối Impulse IE9521 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg ...

  Máy tập móc đùi sau Impulse IE9521

  Mã SP: IE9521

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập xô ngắn, xô dài tạ khối Impulse IE9522 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 ...

  Máy tập xô ngắn - xô dài Impulse IE9522

  Mã SP: IE9522

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đá đùi, móc đùi tạ khối Impulse IE9528 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 ...

  Máy tập Đá đùi / Móc đùi Impulse IE9528

  Mã SP: IE9528

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đẩy ngực tạ khối Impulse IE9531 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập đẩy ngực Impulse IE9531

  Mã SP: IE9531

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập xoay eo tạ khối Impulse IE9518 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy xoay eo Impulse IE9518

  Mã SP: IE9518

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tay sau tạ khối Impulse IE9523 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy tập tay sau Impulse IE9523

  Mã SP: IE9523

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập xô dài tạ khối Impulse IE9519 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy tập xô dài Impulse IE9519

  Mã SP: IE9519

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập móc đùi tạ khối Impulse IE9506 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập móc đùi Impulse IE9506

  Mã SP: IE9506

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập banh đùi, ép đùi tạ khối Impulse IE9508 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 ...

  Máy tập banh đùi - ép đùi Impulse IE9508

  Mã SP: IE9508

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đá hông tạ khối Impulse IE9509 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập đá hông Impulse IE9509

  Mã SP: IE9509

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập nhón bắp chuối tạ khối Impulse IE9516 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg ...

  Máy nhón bắp chuối Impulse IE9516

  Mã SP: IE9516

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập banh ngực, ép ngực tạ khối Impulse IE9515 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến ...

  Máy tập banh ngực - ép ngực Impulse IE9515

  Mã SP: IE9515

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập lưng bụng IF8124 Dòng máy tập 2 chức năng của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Thích hợp cho phòng tập có ...

  Máy tập lưng bụng Impulse IF8124

  Mã SP: IF8124

  Liên hệ với chúng tôi

 • Dàn xô đôi Impulse IF8125 Tập được nhiều động tác kết hợp như: tay trước, tay sau, xô ngắn... Ưu điểm: thiết kế gọn, không chiếm nhiều diện tích, khá ...

  Option Xô đôi Impulse IF8125

  Mã SP: IF8125

  Liên hệ với chúng tôi

 •   Máy tập lưng bụng tạ khối Impulse PL9024 Với 2 màu nâu và trắng bạc sáng làm cho phòng tập nhìn chắc chắn và gọn gàng Khối lượng tạ đi kèm lên ...

  Máy tập lưng bụng Impulse PL9024

  Mã SP: PL9024

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đạp đùi ngang tạ khối Impulse PL9010 Với 2 màu nâu và trắng bạc sáng làm cho phòng tập nhìn chắc chắn và gọn gàng Khối lượng tạ đi kèm lên ...

  Máy tập đạp đùi ngang Impulse PL9010

  Mã SP: PL9010

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đá đùi IF8105 Dòng máy tập giá mềm của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Phù hợp cho phòng tập có diện ...

  Máy tập đá đùi Impulse IF8105

  Mã SP: IF8105

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập móc đùi IF8106 Dòng máy tập giá mềm của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Phù hợp cho phòng tập có diện ...

  Máy tập móc đùi Impulse IF8106

  Mã SP: IF8106

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đá hông IF8109 Dòng máy tập 2 chức năng của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Phù hợp cho phòng tập có ...

  Máy tập đá hông Impulse IF8109

  Mã SP: IF8109

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đẩy vai, ngực IF8121 Dòng máy tập 2 chức năng của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Phù hợp cho phòng tập ...

  Máy tập đẩy ngực - vai Impulse IF8121

  Mã SP: IF8121

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập banh ngực, ép ngực IF8122 Dòng máy tập 2 chức năng của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Phù hợp cho phòng ...

  Máy tập banh ngực ép ngực Impulse IF8122

  Mã SP: IF8122

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tay trước, tay sau IF8123 Dòng máy tập 2 chức năng của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: - Phù hợp cho phòng ...

  Máy tập tay trước tay sau Impulse IF8123

  Mã SP: IF8123

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập xô ngắn, xô dài tạ khối Impulse PL9002 Với 2 màu nâu và trắng bạc sáng làm cho phòng tập nhìn chắc chắn và gọn gàng Khối lượng tạ đi kèm ...

  Máy tập xô ngắn xô dài Impulse PL9002

  Mã SP: PL9002

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập banh đùi, ép đùi tạ khối Impulse PL9024 Với 2 màu nâu và trắng bạc sáng làm cho phòng tập nhìn chắc chắn và gọn gàng Khối lượng tạ đi kèm ...

  Máy tập banh đùi ép đùi Impulse PL9016

  Mã SP: PL9016

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đá đùi, móc đùi tạ khối Impulse PL9019 Với 2 màu nâu và trắng bạc sáng làm cho phòng tập nhìn chắc chắn và gọn gàng Khối lượng tạ đi kèm ...

  Máy tập đá đùi móc đùi Impulse PL9019

  Mã SP: PL9019

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đẩy vai, ngực tạ khối Impulse PL9021 Với 2 màu nâu và trắng bạc sáng làm cho phòng tập nhìn chắc chắn và gọn gàng Khối lượng tạ đi kèm lên ...

  Máy tập đẩy ngực đẩy vai Impulse PL9021

  Mã SP: PL9021

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập banh ngực, ép ngực tạ khối Impulse PL9022 Với 2 màu nâu và trắng bạc sáng làm cho phòng tập nhìn chắc chắn và gọn gàng Khối lượng tạ đi kèm ...

  Máy tập banh ngực ép ngực Impulse PL9022

  Mã SP: PL9022

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tay trước, tay sau tạ khối Impulse PL9023 Với 2 màu nâu và trắng bạc sáng làm cho phòng tập nhìn chắc chắn và gọn gàng Khối lượng tạ đi kèm ...

  Máy tập tay trước tay sau Impulse PL9023

  Mã SP: PL9023

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập banh đùi, ép đùi IF8116 Dòng máy tập 2 chức năng của Impulse Thiết kế dạng tạ khối chuyên nghiệp cho phòng tập Có ưu điểm: Phù ...

  Máy tập banh đùi ép đùi Impulse IF8116

  Mã SP: IF8116

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập hít xà trợ lực tạ khối Impulse IT9320 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 ...

  Máy tập hít xà trợ lực Impulse IT9320

  Mã SP: IT9320

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập hít xà trợ lực tạ khối Impulse IE9520 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 ...

  Máy tập xà đơn trợ lực Impulse IE9520

  Mã SP: IE9520

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đá đùi tạ khối Impulse IE9505 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập đá đùi Impulse IE9505

  Mã SP: IE9505

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đạp đùi ngang tạ khối Impulse IE9510 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg ...

  Máy tập đạp đùi ngang Impulse IE9510

  Mã SP: IE9510

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập gập bụng tạ khối Impulse IE9514 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập gập bụng Impulse IE9514

  Mã SP: IE9514

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập xô ngắn tạ khối Impulse IE9502 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập xô ngắn Impulse IE9502

  Mã SP: IE9502

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tay trước, tay sau tạ khối Impulse IE9503 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 ...

  Máy tập tay trước tay sau Impulse IE9503

  Mã SP: IE9503

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập móc đùi tạ khối Impulse IE9507 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy tập móc đùi Impulse IE9507

  Mã SP: IE9507

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập tay sau tạ khối Impulse IE9517 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy nhấn tay sau Impulse IE9517

  Mã SP: IE9517

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập vai tạ khối Impulse IE9524 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy tập vai Impulse IE9524

  Mã SP: IE9524

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập đạp mông tạ khối Impulse IE9526 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp ...

  Máy đạp mông Impulse IE9526

  Mã SP: IE9526

  Liên hệ với chúng tôi

 • Máy tập xoay eo tạ khối Impulse IT9318 Với 2 màu đen xám chắc chắn làm cho phòng tập nhìn gọn gàng, sang trọng Khối lượng tạ đi kèm lên đến 250 Kg giúp cho ...

  Máy xoay eo Impulse IT9318

  Mã SP: IT9318

  Liên hệ với chúng tôi

may chay bo